Magasinett

Synsingar

Utskrift

Du kan sleppe

Skrive av Marianne Magnussen .

Haustblad
Eit oppmuntrande dikt til både folk og tre når dagane blir kaldare og mørkare.

Du kan sleppe

Du kan sleppe å springe i store sko
sliten og støl
Sleppe å ha på deg sko i det heile

Du kan sleppe å teie om tøffe ting
tårer og tap
Sleppe å tøyse bort blytunge tankar

Du kan sleppe å stadig vere så sterk
smidig og sunn
Sleppe å spinne i oppbrukt sjanger

Tida kan gjere alle dei tryggjande, men tyngjande blada dine
om til ein fargesprakande og uforgløymeleg fanfare
om berre du   losnar på    grepa
om    berre du          godtek
at    du er    eit     lauvtre
          at
              du
          kan

               sleppe
                                      viss
 

      du
                    vil

                      Det                        
er
    jo                
                                           haust
    
                                     no
Det   er            jo     dine                                   blad