Utskrift

Bøker og roser

Skrive av Magasinett .

Dagen i dag, 23. april, er verdas bokdag. Ifølgje ein gammal tradisjon skal ein gje bort ei bok og ei rose til venen sin på bokdagen.

I 1995 bestemte Unesco at 23. april skal vere Verdas bok- og opphavsrettdag. "Den internasjonale bokdagen har som føremål å skape positiv merksemd kring bøker ved å feire bokglede og leselyst. Dagen skal bidra til å fokusere på prosjekt som styrker leseevna hos folk, og då spesielt i forhold til kvinner og barn."
(Kjelde: FN)

Meir om bøker og lesing:

Slepp bøkene fri!

Europeisk ungdom valte Erlend Loe

Rivertonprisen til Forde Grytten

Internasjonal bokorm

Dei rette nøklane

Lyst til å lese

Forstyrr ikkje lesaren

Opptekne av tekst

Bokmeldingar

Forfattarpraten