Utskrift

SMS-konkurranse

Skrive av Magasinett .

Vi varmar opp med ein SMS-konkurranse. Her kan du vinne nokre kroner eller nokre bøker. Premissane for konkurransen er…

1. Skriv eit SMS-dikt. Diktet skal vere max. 150 teikn. Send det til 942 56 055.
2. I ei ny melding må du fortelje oss kven du er: Namn, alder og adresse.
3. Viss du ikkje vil stå fram med fullt namn, skriv du i tillegg eit kallenamn du vil bruke. Men vi set veldig pris på at ikkje alle er anonyme :o)
4. Frist for innsending er NB - NY FRIST: 16. april.


Alle dikta blir publiserte.  Mellom desse trekkjer me ut ein vinnarar som får 250 kroner, medan andre og tredjeplass får nokre bøker kvar. Lukke til!

NB! Du kan velje både tema og språk sjølv.

Foto: Sanja Jenero