Magasinett

Til handboka

Utskrift

Justin Bieber på skulen?

Skrive av Svein Olav Langåker .

Er det mange i klassen din som ikkje har fått reisa til konsertane? Då kan det kanskje hjelpa litt å bruka Justin Bieber i nynorskundervisinga?

 


Justin Bieber fyller mediebildet og tek òg merksemda til mange elevar desse dagane. Går det an å bruka motivasjonen deira til noko positivt i klasserommet? Her er nokre forslag til aktivitetar:

1. La elevane omsetja Justin Bieber-tekstar til nynorsk. Ta til dømes utgangpunkt i Be alright-teksten.
2. La elevane lesa denne Are Kalvø-teksten om tentamen og Justin Bieber – og la dei drøfta om kva som er viktigast av Justin Bieber eller tentamen.
Kompetansemål etter 10. trinn:
- skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
3. La elevane prøva Justin Bieber-quizen vår!

Her finn du andre tekstar om Justin Bieber på nynorsk!