Magasinett

Til handboka

Utskrift

Förstår du vad jag säger?

Skrive av Svein Olav Langåker .

Nokre tips til svensk og dansk i norsktimane!

 

Foreningen Norden uroar seg over språkforståinga dei skandinaviske landa i mellom, og seier nei til dubbing av svenske og danske tv-program.

Kompetansemål i norsk etter 10. trinn:
- forstå og gjengi informasjon frå svensk og dansk daglegtale
- lese og gjengi innhaldet i eit utval tekstar på svensk og dansk

Forslag til oppgåver:
Prøv den skandinaviske quizen vår!

Prøv å omsetja desse videoane til norsk:

https://www.youtube.com/watch?v=pb35zouYQBo

https://www.youtube.com/watch?v=3ZL6oejhnbg