Magasinett

Til handboka

Utskrift

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Skrive av Svein Olav Langåker .

Opplæringsmål: beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk.

 

Les intervjuet med desse samiske ungdommane:
http://framtida.no/articles/eg-har-det-i-blodet
http://framtida.no/articles/forteljingar-endrar-verda
og "http://framtida.no/articles/bur-de-i-lavvo-med-parabol-og-internett ":http://framtida.no/articles/bur-de-i-lavvo-med-parabol-og-internett

Diskuter: Korleis trur du det er å vera urfolk i dag?

Les gjerne denne:
http://framtida.no/articles/vil-ha-faktisk-jamstilling-for-samisk
Korleis meiner du storsamfunnet kan leggja til rette for samisk kultur?

Her er fleire aktuelle artiklar: http://framtida.no/tags/samisk

Bonus: Prøv quizen vår om samar og samisk kultur!